CGP Nordijski center Planica

23.01.2017 12:30

Notranje označevanje - Nordijski center Planica

V letu 2016 smo bili izbrani za izvedbo obsežnega in odgovornega projekta notranjega označevanja Nordijskega centra Planica. Ta za Slovence osrednji smučarski center je potreboval logiko in prepoznavnost za obiskovalce, saj sevsak dan v njem zbere veliko obiskovalcev z vseh koncev sveta, kjer lahko doživijo in vidijo Veličino Slovenskega smučanja. Logika je na simbolni ravni, razumljiva vsakemu, oblikovali pa smo paralelno dvoje simbolov. Prvi so produkti, ki jih Center komercialno trži, drug nivo pa so označevanje prostorov in prostorske usmeritve. Oboje je moralo biti med sabo usklajeno in nič od tega ne sme izstopati nad pomembnost centra.