ALPINA ,

Olikovanje za promocijske potrebe

Oblikovanje in tisk plastične kartice zvestobe v standardnem formatu kreditne kartice s personalizacijo in zaščito, oblikovanje in personalizacija spremnega prospekta - formularja za pridobitev podatkov o kupcih. Oblikovanje in projektiranje vzorčnih izložb. Oblikovanje plakatov in zloženk. Oblikovanje reklamne kolekcije oblačil.