AVIOTEX ,

Foto in oblikovanje katalogov

Studijsko fotografiranje izdelkov, idejna grafična zasnova katalogov, oblikovanje vložkov za pakiranje odej in obešank.

Zahtevno studijsko fotografiranje odej smo dopolnili z retušo in barvnim usklajevanjem, tako da smo pri tisku dosegali čimmanjše odstopanje od stvarnih izdekov. S tem smo kupcu omogočili izbiranje po katalogu, prodajalcu pa dobro sporazumevanje s kupci.