DM ,

Olikovanje brošur

Oblikovanje brošur za razlago produktov, realizacije obstoječe cgp in priprava za tisk.