OPRO ,

Olikovanje knjig

Polno ustvarjalno sodelovanje z založbo OPRO, ki obsega zasnovo in prelom knjig. Zasnova ovitkov, izbira pisav, prelom, nadzor tiska.