PLANICA

Celostna podoba, notranje označevanje nordijski center Pplanica

V letu 2016 smo bili izbrani za izvedbo obsežnega in odgovornega projekta notranjega označevanja Nordijskega centra Planica. Ta za Slovence osrednji smučarski center je potreboval logiko in funkcionalnost, saj se vsak dan v njem zbere veliko obiskovalcev z vseh koncev sveta, kjer lahko doživijo in vidijo veličino Slovenskega smučanja. Zaradi turistov iz vsega sveta in lažje razumljivosti je logika na simbolni ravni, razumljiva vsakemu, oblikovali pa smo paralelno dvoje simbolov. Prvi so produkti, ki jih Nordijski center komercialno trži, drug nivo pa so označevanje prostorov in prostorske usmeritve. Oboje je moralo biti med sabo usklajeno in nič od tega ne sme izstopati nad pomembnost centra.

Za komercialne potrebe pa sproti nudimo tudi grafični servis, saj se Nordijski center Planica neprestano razvija in prilagaja turističnim in športnim potrebam. Naslednji izziv in prva večja preizkušnja bo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2023.