SLOVENSKE ŽELEZNICE

Vodenje projekta prenove CGP

 

-izdelava manjkajočih elementov CGP

-koordinacija skupine za CGP

-izvedbeni nadzor

-implementacija CGP po odvisnih družbah

-sodelovanje pri pravilniku in zakonodaji za ovirane osebe

-dopolnitve sklopa C objekti, označevanje in usmerjanje

-svetovanje vodji marketinga