SLOVENSKE ŽELEZNICE ,

Postavitev razstav

Printanje panojev, postavitev in oblikovanje razstave, projktiranje sejemskega nastopa. Grafična oprema sten poslovnih prostorov s predstavitvenimi panoji, oblikovali in izvedli smo stalno razstavo v Mostu na Soči ob 100 letnici bohinjske proge, postavili pa smo tudi sejemski prostor na Radgonskem sejmu. Obnavljamo in dopolnjujemo tudi notranje in zunanje označevanje podjetja. V zadnjem letu 2021 koordiniramo prenovo CGP Slovenske železnice in njenih odvisnih družb pod enotno streho obsežnega priročnika.