Nastanek ideje je vedno povezan s cilji, ki jih skupaj opredelimo. Princip nastajanja je vedno enak, cilj pa vedno uporabnost tega, kar smo zasnovali.

  • korporativno grafično oblikovanje
  • zasnova spletišč
  • kreacija blagovnih znamk (za storitev in produkte)
  • oblikovanje embalaže
  • oblikovanje za splet
  • projektiranje sejmov
  • oprema prostorov
  • notranje/zunanje označevanje
  • zasnova in izdelava opreme za pospeševanje prodaje

Ker je vaše mnenje in sprotna evalvacija v projektu nepogrešljiva, se maksimalno prilagodimo času, ki ga imate na voljo za vmesne faze, ko moramo idejo usklajevati z vami.