SLOVENSKE ŽELEZNICE ,

Postavitev razstav

Printanje panojev, postavitev in oblikovanje razstave, projktiranje sejemskega nastopa. Grafično smo opremili stene poslovnih prostorov s predstavitvenimi panoji, oblikovali in izvedli smo stalno razstavo v Mostu na Soči ob 100 letnici bohinjske proge, postavili pa smo tudi sejemski prostor na Radgonskem sejmu. Obnavljamo in dopolnjujemo tudi notranje in zunanje označevanje podjetja.